Giao diện trên soshareit

Hướng dẫn viết icon facebook mới nhất

Chào bạn, hiện tượng mạng xã hội với những kí tự đặc biệt đã trôi qua, và hiện tượng mới…

Read More
kí tự đặc biệt

Kí Tự Đặc Biệt – Tạo tên Game bằng chữ kiểu đẹp 2020

Kí tự đặc biệt đang ngày càng được sử dụng phổ biển trong thời buổi internet hiện nay, ngoài việc…

Read More

Configuring App Transport Security Exceptions in iOS 9 and OSX 10.11

What is App Transport Security (ATS)? At WWDC 2015, Apple announced “App Transport Security” for iOS 9 and OSX 10.11…

Read More

What It’s Really Like to Work at Rap Genius

If there’s one thing Rap Genius has no shortage of, it’s attention. Whether they caught your eye because of their highly publicized smack…

Read More