Ký tự đặc biệt kỹ thuật độc lạ

Hiện nay ngành kỹ thuật ngày càng quan trọng vì nó ảnh hưởng tới kinh tế của đất nước. Trong ngành kỹ thuật có vô vàn ký tự đặc biệt kỹ thuật và ai cũng phải biết. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu qua những ký tự đó nhé!

Kỹ thuật là gì?

Kỹ thuật có nhiều ngành nghề liên quan như điện, nước …. Ngành kỹ thuật vô cùng rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực kỹ thuật đặc thù, mỗi một lĩnh vực nhấn mạnh tới các lĩnh vực công nghệ và các kiểu ứng dụng riêng. 

Ký tự đặc biệt kỹ thuật

Ký tự đặc biệt kỹ thuật

Kỹ thuật có bốn ngành chính bao gồm:

  • Kỹ thuật hóa học: Ứng dụng các nguyên lý vật lý, hóa học, sinh học và kỹ thuật trong việc thực hiện quá trình hóa học ở quy mô sản xuất thương mại.
  • Kỹ thuật xây dựng: Thiết kế và xây dựng các công trình công cộng tư nhân, như hạ tầng cơ sở, cầu cống, đập nước, các tòa nhà.
  • Ký thuật điện: Thiết kế và nghiên cứu hệ thống điện và điện tử khác nhau, như mạch điện, máy phát điện, động cơ điện, thiết bị điện tử hoặc điện cơ, thiết bị điện tử, mạch điện tử, cáp quang, thiết bị điện quang.
  • Kỹ thuật cơ khí: Thiết kế các hệ thống vật lý hoặc cơ học, như hệ thống cung cấp điện và năng lượng, sản phẩm hàng không và không gian, hệ thống vũ khí, phương tiện vận tải.

Những ký tự đặc biệt kỹ thuật điện

Những ký tự đơn vị đo điện

Đơn vị đo lường điện được dùng để thể hiện những đơn vị điện tiêu chuẩn cùng với tiền tố của chúng khi những đơn vị quá nhỏ hay quá lớn để thể hiện như một đơn vị cơ sở. 

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Đơn vị đo lường điện tiêu chuẩn dùng để diễn ra điện áp, dòng điện và điện trở như Volt [  V  ], Ampere [  A  ] và Ohm [  Ω  ].

Những đơn vị đo lường điện này dựa vào hệ thống quốc tế, còn gọi SI với những đơn vị điện được dùng phổ biến hiện nay. Những hệ thống và mạch điện và điện tử, dùng bội số hay bội số phụ của đơn vị đo điện tiêu chuẩn này khi đại lượng được đo lớn hay nhỏ.

Ký tự bội số và bội số

Ký tự được thể hiện bội số bằng Ω, bằng bội số và số phụ của đơn vị tiêu chuẩn. Cũng giống với đơn vị đo lường điện tử tiêu chuẩn, nó được thể hiện những giá trị và số lượng như:

  • Wh –  Giờ-watt: Ký tự dùng để chỉ năng lượng điện được tiêu thụ do một mạch trong một khoảng thời gian. 
  • dB –  Decibel: Ký tự sử dùng để chỉ đơn vị một phần mười của Bel (ký hiệu B) và được dùng để biểu thị mức tăng trong điện áp, dòng điện hay công suất. Nó như đơn vị logarit được biểu thị bằng dB và được dùng để biểu thị tỷ lệ đầu vào so với đầu ra trong khuếch đại.
  • ω –  Góc Tần: Ký tự dùng chủ yếu trong những mạch ac để đại diện cho phasor. Mỗi quan hệ giữa hai hoặc nhiều dạng sóng được gọi tần số góc, được ký tự ω. Đây được coi như đơn vị quay tần số góc 2πƒ với đơn vị tính bằng radian trên giây, rads / s .
  • τ  –  Hằng số thời gian: Ký tự chỉ hằng số thời gian của mạch trở kháng hay hệ thống bậc nhất tuyến tính là thời gian.

Các loại ký tự thông dụng

Các loại ký tự thông dụng

Một số ký tự khác

E ký tự dùng để chỉ điện áp, suất điện động hay hiệu điện thế. Nó được mô tả áp suất hay lực làm electron chuyển động trong một dây dẫn. 

A để chỉ ampe hay ampe kế. Ký tự để ám chỉ dòng điện tử, cường độ dòng điện, miêu tả chuyển động của electron tự do thông qua một dây dẫn.

R ký tự để chỉ điện trở được đo bằng ohms. Lượng điện trở đó sẽ được giới hạn dòng điện trong một dây dẫn xuống một ampe khi chênh lệch điện thế đặt vào dây dẫn volt.

Ohm dùng để chỉ mối quan hệ giữa dòng điện và điện trở trong một mạch điện.

W ký hiệu để chỉ công suất. Công suất chính là tốc độ mà công việc điện diễn ra, hay tốc độ tạo ra nhiệt. 

ΔI / Δt ký tự ám chỉ điện cảm. Độ tự cảm coi như khả năng của cuộn dây để lưu trữ năng lượng, tự tạo ra một điện áp và chống lại sự thay đổi trong dòng điện chạy qua nó. 

C ký tự để chỉ điện dung, điện dung có thể lưu trữ điện tích. Điện dung được đo bằng lượng điện tích có thể được lưu trữ trong một thiết bị hay tụ điện chia cho điện áp.

Các ký tự thường dùng

Các ký tự thường dùng

1 / R ký tự để chỉ độ dân điên. Độ dẫn điện chỉ nghịch đảo đối nghịch, đối ứng của sự phán kháng. Sự phản kháng chính là đối lập với dòng chảy dòng điện. Do điện trở và độ dẫn có sự đối lập, độ dẫn có thể được định nghĩa như khả năng dẫn điện.

E / R ký hiện để chỉ điện trở của mạch bằng điện áp đặt vào chia cho dòng điện. 

Kết luận

Ký tự đặc biệt kỹ thuật dùng để chỉ ký hiệu trong kỹ thuật. Những ai làm ngành nghề kỹ thuật chắc chắn sẽ biết những loại ký tự này. Khi nhín vào ký tự đặc biệt đó ai cũng biết nó đang nói gì và ai cũng cần phải biết tới.

Kỹ thuật có nhiều loại kỹ thuật vì có nhiều ngành đặc biệt khác nhau và đa dạng. Từ đó bạn nên chú ý nhiều hơn.

Viết một bình luận