Chuyển tới nội dung

Steven Peterson

Steven Peterson là người gốc Anh làm việc tại Việt Nam, Anh đồng hành cho nhiều ứng dụng công nghệ nổi tiếng trên thế giới.